Miljøfokus

Miljøfokus er en unik mulighet for Norsk næringsliv til å promotere sitt engasjement og gjennomføringsevne til å energieffektivisere- og tenke fornybart.


Ubient.com

  • Miljøkrav til egne innkjøp
  • Etablert og fungerende HMS system for ansatte
  • Kildesorterer avfall
  • Videokonferanse
  • Gjennomført ENØK-tiltak
  • Epostfaktura
  • Planer om å gjennomføre ENØK tiltak
  • Fjernvarme

Ubient.com ønsker å være innovativ, nytenkende og miljøvennlig.

Den globale klimautfordringen blir satt stor fokus i vår bedrift og vi tilstreber hver dag med å finne på nye energieffektive- og miljøvennlige tiltak. Ved å sette strenge regler- og tiltak ovenfor oss selv og andre, skal vi oppnå å være så energieffektiv- og miljøvennlig som overhode mulig.

Mvh

Ubient.com

Kontakt informasjon

Ubient.com
v/Martin Schjølberg
Stavangergata 46, L342
0467 Oslo