Miljøfokus

Miljøfokus er en unik mulighet for Norsk næringsliv til å promotere sitt engasjement og gjennomføringsevne til å energieffektivisere- og tenke fornybart.


Energitilskudd.no

  • Senker temperaturen utenom arbeidstid
  • Tidsinnstilt belysning
  • Miljøkrav til egne innkjøp
  • Etablert og fungerende HMS system for ansatte
  • Kildesorterer avfall
  • Videokonferanse
  • Epostfaktura
  • Planer om å gjennomføre ENØK tiltak
  • Fjernvarme

Vi hos energitilskudd har som mål å være en grønn bedrift. Vi sørger for å lagre alt elektronisk så vi unngår unødige utskrifter. Vi sender ingen fakturaer pr post, så fremt kunder ikke krever det. 

Kontakt informasjon

Energitilskudd.no
v/Tom Erik Johannessen
Tomasjordnes 55-301
9024 Tomasjord