Miljøfokus

Miljøfokus er en unik mulighet for Norsk næringsliv til å promotere sitt engasjement og gjennomføringsevne til å energieffektivisere- og tenke fornybart.


Isoreflect Energy Products AS

  • Senker temperaturen utenom arbeidstid
  • Tidsinnstilt belysning
  • Fornybar oppvarming
  • Biobasert oppvarming
  • Varmepumpebasert oppvarming
  • Tidsinnstilt ventilasjon
  • Gjennomført ENØK-tiltak
  • Solenergioppvarming
  • Planer om å gjennomføre ENØK tiltak
  • Har etablert varmepumpe

Isoreflect Energy Products AS

Isoreflect har miljøet høyt på agendaen – vårt miljøfokus vil være forankret gjennom hele vår verdikjede, fra våre leverandører og til våre kunder.

Vi vil alltid jobbe mot å levere produkter og løsninger som gir våre kunder en økt komfort samtidig som at miljøet tjener på det. Isoreflect mener at det er et samfunnsansvar å bidra til en bærekraftig utvikling med tanke på rehabilitering av eksisterende bygg eller nybygg. Derfor velger Isoreflect å fokusere på energismarte løsninger der teknologi og naturressurser er forent til en optimal løsning for deg og din bolig.

Isoreflect hjelper deg å gjøre din bolig energismart!

 

Kontakt informasjon

Isoreflect Energy Products AS
v/Vidar Osen
Tempevegen 35
7037 Trondheim
Telefon: 45909503
Internett: http://isoreflect.no/