Miljøfokus

Miljøfokus er en unik mulighet for Norsk næringsliv til å promotere sitt engasjement og gjennomføringsevne til å energieffektivisere- og tenke fornybart.


Boligenergi AS

 • Senker temperaturen utenom arbeidstid
 • Tidsinnstilt belysning
 • Etablert og fungerende HMS system for ansatte
 • Kildesorterer avfall
 • Videokonferanse
 • Sykle til jobben-tiltak
 • Tidsinnstilt ventilasjon
 • Epostfaktura
 • Planer om å gjennomføre ENØK tiltak

Boligenergi AS er totalleverandør av smarte- og kostnadseffektive energiløsninger i nye og eksisterende bygg. Vi tror på et energieffektivt og fornybart samfunn, og derfor ønsker vi å hjelpe borettslag- og sameier med å gjøre lønnsomme investeringer for framtiden.

Ved å tilby totalleveranser knyttet til energieffektivisering- og fornybar energi, skal vårt selskap være en støttespiller for fremtidens samfunn.

Vi tar ansvaret og sørger for en enkel men fleksibel prosess.

Vi kan tilby en tjenester som:

 •   Totalentrepriser
 •   Energieffektivisering
 •   Varmeanlegg
 •   Prosjektering og finansiering
 •   Garantier gjennom EPC
 •   Enøk-analyse
 •   Forprosjekt
 •   Rådgivning
 •   Oppfølging

 

Boligenergi AS eies av AF Energi & Miljøteknikk og OBOS.

Kontakt informasjon

Boligenergi AS
v/Martin Schjølberg
Vitaminveien 1A
0485 Oslo
Telefon: 22891300
Internett: http://boligenergi.no