Miljøfokus

Miljøfokus er en unik mulighet for Norsk næringsliv til å promotere sitt engasjement og gjennomføringsevne til å energieffektivisere- og tenke fornybart.

Opprett din egen miljøfokus profil

Benytt denne unike muligheten til å etablere en egen miljøfokusprofil for din bedrift. Promoter bedriftens engasjemant og gjennomføringsevne til å energieffektivisere og/eller konvertere til fornybar energi.

Promoter deres produkter og tjenester knyttet til energieffektivisering- og konvertering til fornybare energikilder.

Opprettelsen tar bare noen få minutter og er helt gratis for din bedrift. Etter opprettelsen vil profilen være tilgjengelig for alle som besøker energitilskudd.no. 

Profil Informasjon Profilnavnet er visningsnavnet for profilen din, f.eks. firmanavnet ditt. Hele adressen til din hjemmeside, f.eks. http://din-hjemmeside.no
Valgfritt, maks bildestørrelse er 512KB (optimalt: 280x70 pixler) - Bare jpg, gif og png tillates!
Utfyllende Informasjon
  • Bruk tekstbehandleren under til å lage din perfekte profil beskrivelse.
  • Dette ikonet fullskjerm-modus setter tekstbehandleren i fullskjerm modus for enklere redigering.
Kontakt Informasjon Skriv hele navnet for kontaktperson i dette feltet Vennligst oppgi en gyldig epost adresse i dette feltet.  
Opprett Profilen For kun 295,- pr. måned vil du kunne få profilen din promotert på hele nettstedet vårt.Det vil si at profilen din vil inngå i alle visnings-elementer, for promoterte profiler, på hele nettstedet. En normal profil er 100% gratis, men vil ikke få samme eksponering på nettstedets visnings-elementer.

Normale profilers varighet og fakturering

Normale profiler er 100% gratis, og vil aldri utgå.


Promoterte profilers varighet og fakturering

Profilens abonnementavtale trer i kraft ved bestilling og tegnes for tre måneder om gangen. 
Første faktureringsperiode løper fra bestillingsdatoen til utgangen av et kalenderkvartal. Deretter faktureres det forskuddsvis hvert kvartal. 

Etter bestilling gjelder 14 dagers kostnadsfri angrerett.
 
 

Promoterte profilers betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelsene er ti dager netto fra fakturadato. 
Dersom abonnentsavgiften ikke betales til rett tid, vil det tilkomme gebyr på kr 62,00 pr. purring.

Dersom betaling fortsatt ikke er mottatt innen 14 dager etter andre purring, sperres profilen og tilgangen for profilen.
Tilganger åpnes igjen etter at betaling er mottatt. 
Abonnenten aksepterer at fakturaer og purringer sendes per e-post til den e-postadressen som abonnenten har oppgitt, eller på tilsvarende elektronisk måte.
 
  

Oppsigelse av  promoterte profilers abonnementet

Abonnementet har oppsigelsesfrist på en måned i inneværende periode.

Avtalen kan ikke sies opp for en allerede tegnet abonnementsperiode. 
Dersom abonnementet ikke sies opp, betraktes det som forlenget med ytterligere et kvartal.

Benytter abonnenten systemet i strid med avtalen, herunder vilkårene, eller på annen måte, som må anses som rettstridig, kan Energitilskudd.no oppheve avtalen uten varsel.
 
 

Energitilskudd.no´ansvar

Ved ingen tilfeller kan Energitilskudd.no holdes ansvarlige for hendelser, tap eller utelatelser, som et direkte eller indirekte resultat fra en handling fra abonnent eller andre tredjeparter.
 
 

Prisøkninger

Energitilskudd.no garanterer at det ikke foretas prisøkninger på profil-kampanjer som eksisterer ved abonnementets inngåelse, utover økninger tilsvarende stigningen i nettoprisindeksen.
Abonnementsprisen kan justeres tilsvarende økning i nettoprisindeksen.
 
 

Konfidensiell informasjon

Energitilskudd.no behandler utelukkende abonnentens data i henhold til denne instruksen, og følgelig ikke for egne, uvedkommende formål.
Energitilskudd.no har taushetsplikt om alle opplysninger om abonnenten som Energitilskudd.no måtte få kjennskap til, og har ikke rett til å formidle slike opplysninger til tredjepart.
 
 

Godkjenning av vilkår

Annonseringsvilkårene godkjennes elektronisk ved å hake av at vilkårene er lest og godkjent.