Kronikk

Kronikk er en arena hvor du kan du debattere, ytre din mening, ditt synspunkt og engasjere deg! Send inn ditt bidrag og vi vil legge disse ut på nettstedet for debatt.

"Konsekvensene kan bli fatale!"

Jeg er personlig svært opptatt av de store CO2 og CH4(metangass) utslippene menneskene på jorden står for. Dette bekymrer meg ettersom konsekvensene kan bli fatale. Klimakonsekvensene kan komme fortere enn vi antar, der innfrysning av saltvann ved Nordpolen avtar slik at Golfstrømmen som bringer regn og mildt vær til Norge endrer retning og ”slutter” og komme til oss.

De store konsekvensene ved at Golfstrømmen endrer retning vil da kunne være at været blir kaldere og tørrere. I Norge vil det da bli lite nedbør og like kaldt som Sibir. Folk vil bli nødt til å flytte sørover fordi det blir umulig å oppholde seg lengere nord. Vannkraftverkene våre kan tørke ut, vindkraft kan bli svært vanskelig i kulda og energiprisen vil skyte i været. Oljeproduksjonen i Barentshavet vil avta (noe som kanskje er bra for miljøet?), flere mister jobben og Norge mister inntekt.

Boligene i Nord-Norge og på Vestlandet blir således ikke verd fem øre. Prisene på boliger i byene lengst sør vil da kunne øke eksponentielt, som vil da kunne føre til mer fattigdom og mer kriminalitet.

Vi må derfor stille strengere krav til oss selv og andre. La oss gå sammen om å gjøre noe for oss selv og klimaet. La ikke våre barn og barnebarn oppleve den mulige fatale konsekvensen som kan oppstå på grunn av våre handlinger.

Vi kan endre våre handlinger, det handler bare om vilje!

Spre budskapet og tenkt fornybart!

Kommentarer

kommentarer powered by Disqus