Oslo kommune

Her finner du en oversikt over alle lokale og nasjonale støtteordninger som vi har funnet for Oslo kommune.

Vis Bare:     
 • Installer fornybar varmesentral i bygget - UTVIDET

  Installer fornybar varmesentral i bygget - UTVIDET

  Program for lokale energisentraler skal fremme økt installasjon av lokale energisentraler basert på fornybare energikilder som fast biobrensel, termisk solvarme eller varmep...

 • Produser biogass med støtte fra Enova!

  Produser biogass med støtte fra Enova!

  "Miljøvennlig gass!" Enova har flere programmer som kan gi støtte til bruk av biogass, men har opprettet en tematisk satsning for å få økt produksjonen av biogass i Norge...

 • Fornybar Marin Energiproduksjon

  Fornybar Marin Energiproduksjon

  Investeringsstøtte til implementering av ny energiteknologi og utvikling av nye energimarkeder. Gjennom en tematisk satsing på demonstrasjon av fornybar marin energiproduksj...

 • Støtte til å demonstrere nye teknologiløsninger

  Støtte til å demonstrere nye teknologiløsninger

  Enova vil gjennom markedsintroduksjon og støtte til teknologikvalifisering (demonstrasjon) fremme ny og mer kosteffektiv teknologi og energiløsninger som bygger opp under En...

 • TEKNOLOGIUTVIKLERE MED NY ENERGITEKNOLOGI

  TEKNOLOGIUTVIKLERE MED NY ENERGITEKNOLOGI

  Norske myndigheter ønsker økt utnyttelse av fornybare energikilder og økt tilgang på energieffektivisering utover det dagens marked gir mulighet til. Gjennom en helhetlig ...

 • Miljøvennlig pelletskjele

  Miljøvennlig pelletskjele

  "Kan brukes til vannbårent oppvarmingsanlegg". Enova gir tilskudd til de som ønsker og installere pelletskjele. Maksimal støtte er 20% av dokumenterte utgifter, maksima...

 • Naturgass-etablering og infrastruktur

  Naturgass-etablering og infrastruktur

  Dette er en ordning som har eksitert over en periode på 7 år fra og med 2004, og midlene er brukt til å bygge lagrings- og mottaksanlegg for flytende naturgass (LNG). Tilde...

 • Energieffektive arbeidsopplegg / prosesser / prosessavsnitt

  Energieffektive arbeidsopplegg / prosesser / prosessavsnitt

  Målgruppen for programmet Energibruk Industri er industribedrifter lokalisert i Norge som har potensial for energieffektivisering, energigjenvinning eller energiomlegging på...

 • Etablering av varmeproduksjon

  Etablering av varmeproduksjon

  Varmesentral Industri er et tilbud til industriselskaper som ønsker å installere varmesentraler til bygningsoppvarming og produksjonsformål basert på fornybare energikilde...