Oslo‎ og Akershus fylke

Her finner du en oversikt over alle lokale og nasjonale støtteordninger som vi har funnet for Oslo‎ og Akershus fylke.

Vis Bare:     
 • TEKNOLOGIUTVIKLERE MED NY ENERGITEKNOLOGI

  TEKNOLOGIUTVIKLERE MED NY ENERGITEKNOLOGI

  Norske myndigheter ønsker økt utnyttelse av fornybare energikilder og økt tilgang på energieffektivisering utover det dagens marked gir mulighet til. Gjennom en helhetlig ...

 • Miljøvennlig pelletskjele

  Miljøvennlig pelletskjele

  "Kan brukes til vannbårent oppvarmingsanlegg". Enova gir tilskudd til de som ønsker og installere pelletskjele. Maksimal støtte er 20% av dokumenterte utgifter, maksima...

 • Naturgass-etablering og infrastruktur

  Naturgass-etablering og infrastruktur

  Dette er en ordning som har eksitert over en periode på 7 år fra og med 2004, og midlene er brukt til å bygge lagrings- og mottaksanlegg for flytende naturgass (LNG). Tilde...

 • Energieffektive arbeidsopplegg / prosesser / prosessavsnitt

  Energieffektive arbeidsopplegg / prosesser / prosessavsnitt

  Målgruppen for programmet Energibruk Industri er industribedrifter lokalisert i Norge som har potensial for energieffektivisering, energigjenvinning eller energiomlegging på...

 • Etablering av varmeproduksjon

  Etablering av varmeproduksjon

  Varmesentral Industri er et tilbud til industriselskaper som ønsker å installere varmesentraler til bygningsoppvarming og produksjonsformål basert på fornybare energikilde...